W dniu 31 maja 2019 r. odbyła się konferencja pt. "Sądowe postępowanie egzekucyjne - nowe wyzwania i perspektywy", zorganizowaną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Izbę Komorniczą w Warszawie oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. 

W trakcie wystąpień poruszono między innymi temat tzw. komorniczego wyjawienia majątku, składania zastrzeżeń do oszacowania przez komornika ruchomości, zmian w egzekucji z ruchomości oraz zarządzeń Sądu z urzędu.