PRAKTYKA OGÓLNA

Kancelaria reprezentuje również klientów w tzw. sprawach z urzędu oraz sprawach jedynie częściowo powiązanych z świadczoną już pomocą prawną. Wśród omawianych spraw znajdują się m.in. 

  • sprawy z  zakresu prawa rodzinnego jak np. rozwody, o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami;  
  • sprawy z zakresu prawa pracy – o przywrócenie do pracy, odszkodowanie w związku z nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia;
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego – o zachowek, o stwierdzenie nabycia spadku, o ustalenie nieważności testamentu
  • sprawy wieczystoksięgowe;

Niezależnie od rodzaju sprawy czy konkretnej czynności do podjęcia działania kancelarii koncentrują się na maksymalnym uwzględnieniu interesu klienta przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów prowadzenia sprawy.